Molenweg 31
8355 AS Giethoorn
KvK: 01169553

mr. dr. L.C. van der Veer
(Lomme)

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Van der Veer Advocatenkantoor

31 mei 2021

Uw privacy is voor Advocatenkantoor Van der Veer (hierna ‘van der Veer’) van het allergrootste belang. Tuchtrechtelijk is Advocatenkantoor Van der Veer gehouden geheimhouding te betrachten over vrijwel alles wat er in het kader van de dienstverlening ter sprake komt, maar ook de privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, brengt mee dat zeer terughoudend met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Deze verklaring informeert u over hoe we ermee omgaan.

Beveiliging
Van der Veer heeft passende maatregelen genomen om de website en onze computersystemen te beveiligen en misbruik van gegevens te voorkomen. We beveiligen uw gegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Doeleinden voor verwerking van gegevens
Van der Veer verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en om juridische advisering zo goed mogelijk plaats te laten vinden. Uw gegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in verband met juridische dienstverlening en het beheer van relaties. Uw gegevens worden niet verwerkt voor statistische doeleinden of acquisitie.

Van wie verwerken we de gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen met wie we contact hebben via post, telefoon of e-mail. Registratie vindt plaats van telefoonnummer, de juridische vraag, de afspraak (indien gemaakt), hoe u met ons in contact bent gekomen en het e-mailadres.

Verstrekking van gegevens aan derden
Van der Veer kan bij de verwerking van gegevens gebruikmaken van de diensten van derden. Deze derden treden daarbij op in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Van der Veer. Van der Veer sluit ten behoeve daarvan bewerkersovereenkomsten. Uw persoonlijke dossier is beveiligd en kan door geen enkele andere partij worden ingezien of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wat doen we niet?
We gebruiken uw gegevens niet voor nieuwsbrieven of acquisitie. Bezoek aan de website wordt evenmin geregistreerd via cookies of anderszins. Slechts de gegevens die u op eigen initiatief achterlaat, worden vastgelegd ten behoeve van de dienstverlening aan u.