Grote Akkerstraat 22
7941 BB Meppel
advocaten@vanderveer.nl

mr. dr. L.C. van der Veer
(Lomme)

Interview
Lomme van der Veer

Vertel eens over het kantoor?

Van der Veer Advocaten bestaat sinds 1996. De kern van het kantoor wordt gevormd door mijn zuster mr. G.J. (Erna) van der Veer en mij. We zijn gevestigd in het centrum van Meppel, maar onze cliënten komen uit heel Nederland en erbuiten.

Wat voor een soort praktijk heb je?

Mijn cliënten zijn bijna allemaal ondernemers. Over het algemeen gaat het om bedrijven die net te klein zijn voor een eigen juridische afdeling. Ik ben hun eerste aanspreekpunt voor alle juridische vragen. Ik adviseer en procedeer voor die ondernemingen of ik leid de kwestie in overleg met hen door naar een specialist uit mijn netwerk. Daarnaast adviseer ik sinds mijn dissertatie ook internationale ondernemingen en instanties op het gebied van levensmiddelenrecht en internettransacties.

Wat voor een soort zaken doe je?

Omdat ik vaak fungeer als de externe juridische afdeling van mijn cliënten, kom ik werkelijk alles tegen. Zaken op het gebied van contractenrecht, nakoming en wanprestatie, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden, overeenkomsten op afstand, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, auteurs- en merkenrecht en aansprakelijkheidsrecht doe ik het meest.

Procederen of adviseren?

In adviezen tracht je te bewerkstelligen dat het niet tot procedures komt, maar het is niet altijd te voorkomen. Soms is stevig en snel procederen de enige manier om een geschil tot een goed einde te brengen.

Je bent ook wetenschapper?

Ja. Ik houd van de wisselwerking tussen de juridische wetenschap en de weerbarstige ondernemerspraktijk. Ik publiceer veel in internationale wetenschappelijke tijdschriften en ik ben ook geregeld spreker op congressen en seminars. Mijn proefschrift gaat over de verkoop van levensmiddelen via internet. Dat onderwerp is momenteel nogal 'hot' in Europa en Azië. Kijk maar op mijn LinkedIn ......

Nog even zakelijk; wat is je uurtarief?

Bij veel cliënten hanteer ik geen uurtarief. Met hen heb ik een vast bedrag per maand afgesproken waarvoor ze van mijn diensten gebruik kunnen maken. Bij anderen bedraagt mijn uurtarief - afhankelijk van het belang en de spoedeisendheid - tussen de € 200,- en € 250,- exclusief kantoorkosten en BTW. Maar uiteraard is er altijd eerst een gratis gesprek bij mij of de cliënt op kantoor om te bezien of we iets voor elkaar kunnen betekenen