Grote Akkerstraat 22
7941 BB Meppel
advocaten@vanderveer.nl

mr. G.J. van der Veer
(Erna)

Interview
Erna van der Veer

Vertel eens over het kantoor?

Van der Veer Advocaten bestaat al sinds 1996. We hebben soms advocaat-stagiaires, maar de kern van het kantoor wordt gevormd door mijn broer mr. dr. L.C. (Lomme) van der Veer en mij. We zijn gevestigd in het centrum van Meppel, maar onze cliënten komen uit heel Nederland en erbuiten.

Wat voor een soort praktijk heb je?

Mijn praktijk heeft twee peilers; het familierecht en het arbeidsrecht. In veel gevallen gaat het over scheiden; de scheiding van echtgenoten of de scheiding van werkgever en -nemer.

Vertel eens iets over beide rechtsgebieden?

Het familierecht heeft in mijn praktijk vooral betrekking op het goed regelen van echtscheidingen en de gevolgen daarvan zoals alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap. De afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Wanneer partijen het al eens zijn over de wijze waarop zij alles geregeld willen zien, kan ik beide partijen bijstaan; is dat niet het geval, dan behartig ik alleen de belangen van mijn cliënt. Voordat een procedure tot echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn gestart kan worden, dient een ouderplan opgesteld te worden. In dat ouderplan worden alle afspraken vastgelegd met betrekking tot de kinderen zoals de contactregelingen, verantwoordelijkheden en kinderalimentatie. Het is van groot belang om tot een ouderplan te komen waarmee beide partijen goed kunnen leven. Alleen dan bestaat de kans dat de ouders kunnen blijven samenwerken in de opvoeding van de kinderen.

Het arbeidsrecht bestaat hoofdzakelijk uit regels omtrent het beëindigen van een dienstbetrekking. In ontslagzaken sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. Wanneer eenmaal duidelijk is dat een ontslag onafwendbaar is, is het zaak de gevolgen daarvan, waaronder een vergoeding, zo voordelig mogelijk te regelen.

Voor werkgevers ben ik de vraagbaak voor alle personeelszaken. Goed advies vooraf bij het sluiten en verlengen van arbeidsovereenkomsten en goede begeleiding bij problemen tijdens het dienstverband voorkomen bij arbeidsgeschillen onverwachte moeilijkheden voor de werkgever.

Het arbeidsrecht is een boeiend rechtsgebied mede omdat het voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is boeiend en noodzakelijk om zowel regelgeving als rechterlijke uitspraken op de voet te volgen.

Procederen of adviseren?

Zowel in arbeidszaken als in familiezaken probeer ik altijd eerst tot een oplossing in overleg te komen. Een dergelijke oplossing is vaak te verkiezen boven een procedure, omdat op die

wijze onzekerheid omtrent een oordeel van de rechter weg wordt genomen en tijd en kosten bespaard kunnen worden. Wanneer een oplossing in overleg niet mogelijk blijkt, wordt een procedure gestart waarin de rechter verzocht wordt conform de eisen van mijn cliënt te beslissen.

Nog even zakelijk; wat is je uurtarief?

Voor rechtzoekenden die op grond van hun inkomen en vermogen voor door de staat gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen, werk ik op basis van een toevoeging. De daarvoor geldende normen zijn te vinden op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand (rvr.org).

Voor anderen bedraagt mijn uurtarief tussen de € 185,- en € 225,- exclusief 7,5% kantoorkosten en BTW. Afhankelijk van de aard en het financiële belang van de zaak kan een afwijkende regeling getroffen worden. In een eerste gratis gesprek, maken we daarover afspraken.